Noah, Big Japan, SEM: D-Lo Brown, Bull Buchanan, Kenta

Bill Behrens

BJW, 28.04.2009 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall
1,026 Fans

1. Daikokubo Benkei & Yuki Sato defeated Yuichi Taniguchi & CHANGO (8:25)  
2. Men´s World: Madoka, Tsutomu Oosugi & Hercules Senga defeated MEN´s Teioh, Onryo & Shinobu (17:16)

3. Death Match vs. DASH: Shadow WX, "Black Angel" Jaki Numazawa, Abdullah Kobayashi, MASADA & Kankuro Hoshino defeated Yoshihito Sasaki, Shinya Ishikawa, Yuji Okabayashi, Atsushi Ohashi & Ryuichi Kawakami (16:00)

4. Maximum Tag League – Semi Final, Fluorescent Lighttubes Death Match: Ryuji Ito & Shuji Ishikawa defeated Masashi Takeda & Isami Kodaka (17:10)

5. Maximum Tag League – Semi Final: Yuko Miyamoto & Takashi Sasaki defeated Masato Tanaka & Daisuke Sekimoto (22:24)

NOAH "GLOBAL TAG LEAGUE 2009", 4-27-2009
Zepp Nagoya
1,000 Fans
– No Vacancy

 

1. Takuma Sano & KENTA defeated Masao Inoue & Ricky Marvin (10:03)

2. Buchanan & Genba Hirayanagi defeated Akira Taue & Masashi Aoyagi (1:37)

3. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki defeated Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara (9:26)

4. D-Lo Brown & Keith Walker defeated Mitsuharu Misawa & Taiji Ishimori (5:30)

5. Jun Akiyama, Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki defeated Kenta Kobashi, Go Shiozaki & Akihiko Ito (22:51)

6. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima [8] vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura [3] – Time Limit Draw (30:00).

7. Global Tag League: Akitoshi Saito & Bison Smith defeated. Takeshi Rikio & Mohammed Yone (5:54)

Global Tag League Standings

1. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima [8]
2. Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki [5]
3. D-Lo Brown & Buchanan [4]
-. Takeshi Rikio & Mohammed Yone [4]
5. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura [3]
6. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi [2]
-. Akira Taue & Masao Inoue [2]
-. Akitoshi Saito & Bison Smith [2]
 

 

NOAH/KENTA  "CROSS ROAD", 5-17-2009
Tokyo 
1. Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
2. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
3. Jun Akiyama vs. KENTA

SEM 05-18-2009 (Samurai! TV)
Tokyo
1. Taiji Ishimori vs. Ricky Marvin
2. KENTA vs. Akihiko Ito
3. Takashi Sugiura vs. Genba Hirayanagi
4. Mitsuharu Misawa vs. Atsushi Aoki
5. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Go Shiozaki

http://purolove.com/

Have a news tip? Attended an event and want to send a live report? Submit it now!
monitoring_string = "851cc24eadecaa7a82287c82808f23d0"